English   Swedish 

Välkommen Tjänster Bilder Kunder Samarbetspartners Sök Jobb Kontakt

 

Välkommen till SFM AB MINING

 

SFM Mining AB är ett norrbottniskt företag som specialiserat

sig på montagearbeten och konsultation inom stålbranschen.

Våra största kunder har vi inom gruv- och stålindustrin,

i både Sverige och Finland.

Vår affärsidé innebär att vi tar oss an rena installationsuppdrag,

såsom maskinmontage, uppförande, uppförande av stålstrukturer och mycket annat. Men vi iklär oss gärna rollen som totalentreprenör,

där vi leder ett projekt från start till mål.

Då tar vi ansvaret för projektledning, planering, inköp, leveranser, materialhantering på arbetsplatsen, installation och service.

Arbetsledarna på SFM Mining har en gedigen och lång

erfarenhet inom gruv- och stålindustrin.

Vi förstår därför vilka utmaningar våra kunder ställs inför och

vilka krav som vi måste leva upp till.

Den höga kompetensen är också typisk för det nätverk av personer

och företag som jobbar för oss. För de riktigt stora projekten kan vi få

ihop en arbetsstyrka på upp emot 200 personer, där vi vet att samtliga

har en kunskap som garanterar en hög kvalitet på det utförda uppdraget.

Vi har alltså det stora företagets kapacitet, förenat med

det lilla företagets fokus på en stark teamkänsla.

SFM Mining har också en egen certifierad

byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U.

frontpage-3.jpg
       

                Läs våran broschyr här »